Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de FeSP-UGT Logo del portal

Acord del CGUV sobre el complement del salari en situació de baixa

  • 11 de setembre de 2018

El Consell de Govern de la Universitat de valència, celebrat el passat 10 de juliol, ha pres una sèrie d'acords, prèviament aprovats en la Mesa Negociadora, pels quals ja han entrat en vigor algunes mesures, com ara el complement de les retribucions fins al 100% des del primer dia en què es produeixi una baixa per malaltia, és a dir, es produisca una situació d'Incapacitat Temporal. Això suposa, que en el cas del personal pertanyent al Règim General de la Seguretat Social, aquest percebrà un complement retributiu pel qual cobrarà sense l'aplicació de descomptes la totalitat de les seves retribucions quan es trobe en situació de IT.
En el cas del personal funcionari pertanyent al Règim de Mutualisme Administratiu MUFACE, l'acord recull igualment el cobrament del 100% de les seves retribucions bàsiques i complementàries corresponents a les retribucions fixes que es tenien en el mes d'inici de la incapacitat temporal que pateixi.
Per tant, independentment de la causa d'aquesta incapacitat temporal, d'ara endavant, ja no serà necessari en cap cas fer una sol·licitud al Servei de Prevenció i Medi Ambient per evitar els descomptes que es venien aplicant, ja que aquests ja no van a produir-se.
Aquest acord ja és aplicable a totes les situacions de IT que s'han produït des del passat dia 5 de juliol.