Logo UVDegree in PedagogyFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

Nom Càrrec Altres càrrecs Contacte

Rosa Mª Bo Bonet

Degana

 

 

96 386 44 21/96 386 4028
rosa.m.bo@uv.es

Laura García Raga

Secretària

  96 386 44 23
laura.garcia@uv.es
Mª Elena Cantarino Suñer

Vicedegana d'estudis, ordenació acadèmica i cultura

 

  96 386 42 27
elena.cantarino@uv.es

Inmaculada Chiva Sanchis

Vicedegana de pràctiques, mobilitat i igualtat

 

 

96 386 44 50
inmaculada.chiva@uv.es
Juan García Rubio

Vicedegà de qualitat i innovació

 

96 386 44 22

juan.garcia-rubio@uv.es