Logo UVDegree in PedagogyFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

1. La Junta de Facultat n’és el màxim òrgan de govern, on es troben representats els seus membres. En formen part el degà o la degana, que la presideix, i un nombre 43 de membres electes distribuïts de la manera següent:

a) 22 en representació del professorat amb vinculació permanent.

b) 3 membres en representació del professorat sense vinculació permanent.

c) 1 membre en representació del personal investigador en formació vinculat als departaments o seccions departamentals adscrits al centre.

d) 13 membres en representació dels estudiants i les estudiantes.

e) 4 membres en representació del personal d’administració i serveis.

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy