Logo UVDegree in PhysicsFaculty of Physics Logo del portal

L'atenció al estudiantat dels serveis administratius de la Facultat de Física es prestarà  per mitjans telemàtics preferentment:
  • Seu electrònica de la Universitat de València: http://seu.uv.es; per a aquells procediments que encara no estiguen implantats, caldrà presentar una sol·licitud mitjançant registre electrònic: https://www.uv.es/eregistre
  • Consultes mitjançant Secretaria Virtual o correu electrònic: secrefisica@uv.es   
  • Continuem atenent-vos també per telèfon a les següents extensions, en horari de 9 a 14 h:
    96 354 34 04      96 354 43 42     96 354 32 97       96 354 44 67      96 354 36 77 
  • Atenció presencial mitjançant cita prèvia:  Per a aquelles gestions que requerisquen atenció presencial, serà obligatori sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç: https://outlook.office365.com/owa/calendar/FacultatdeFsica@uv.es/bookings/
 Procés Instruccions  Lloc  Termini Instància

Sol·licitud avançament convocatòria

Curs 2022-2023

Convocatòria

Calendari d'Exàmens

Seu Electrònica Del 18 de juliol al 29 de juliol de 2022
             
Seu Electrònica

Reconeixements/ Convalidacions

d'assignatures

Curs 2022-2023

Reconeixements d'assignatures Seu Electrònica Del 20 de juliol al 15 de setembre de 2022 Seu Electrònica

Reconeixements de crèdits per

participació

Instruccions presentacio de la sol.licitud

Reglament Reconeixement cr. participació

Activitats participació

Registre electrònic: https://www.uv.es/eregistre Durant el curs acadèmic  

Sol·licitud d’adaptació al grau

Curs 2022-2023 

Convocatòria Grau Física i Grau Òptica

Document informatiu adaptació al grau en Física

Secretaria virtual Del 4 al 13 de juliol de 2022
                         

Secretaria virtual

Canvis de grup o subgrup

Curs 2022-2023

Per Secretaria Virtual, per a alumnes de primera, segona i posteriors matrícules. Secretaria virtual Fins el 7 de setembre de 2022 Secretaria virtual
Connectant-se novament a la Matrícula, en el cas que existisquen places disponibles. només per a estudiants de segones i posterios matrícules. Portal Serveis Estudiant Des del moment de la matricula fins al 29 de juliol de 2022 Portal Estudiant

Exencions Reglament de permanència

Curs 2022-2023

Normativa de permanència

Convocatòria

Registre electrònic: https://www.uv.es/eregistre Juliol i fins al 9 de setembre de 2022  

Compensació d'assignatures grau Física

Curs 2021-2022

                

Instruccions presentació de la sol-licitud

Acords CAT criteris de compensació

Registre electrònic: https://www.uv.es/eregistre

De l'1 de juliol fins al 30 de juliol de 2022 Sol.licitud

Prova aptitud homologació estudis

Curs 2021-2022

 

Convocatòria Registre electrònic: https://www.uv.es/eregistre 1-30 Maig 2022 Sol.licitud