Logo UVDegree in PhysicsFaculty of Physics Logo del portal

Un estudiant hauria d'estudiar Física… perque es INTERESSANT, APASSIONANT i DIVERTIDA!!!

La decisio d'estudiar Física és absolutament vocacional. La Física és la ciència que estudia la Natura, i per tant, aquell o aquella que decidisca estudiar el grau en Física és una persona que té passio per saber, per conéixer com se comporta el món, des del més xicotet, les particules elementals, fins a l'infinit, el Cosmos. Sense oblidar per descomptat, qüestions pràctiques del nostre entorn, relacionades amb fenòmens naturals del dia a dia (el moviment, la refrigeració, la meteorologia, els fenomens ondulatoris...) i evidentment amb la tecnologia. La Física és la base de tots els avanços tecnològics amb què convivim. La curiositat i l'interés per conéixer els fonaments i la base de tots estos fenòmens i dispositius és el que mou a un estudiant a voler saber Física.

Per tant, els futurs estudiants de Física han de ser curiosos, han de voler plantejar-se preguntes i buscar explicacions plausibles dins del context científic. És necessari tindre capacitat d'abstracció, així com un cert rigor lògic, i sentir-se atrets per la manipulació experimental i l'observació crítica.

El llenguatge de la Física són les matemàtiques, que permeten una formulació precisa de les seues lleis i una quantificació de les seues prediccions, a través de mètodes computacionals, per això és necessari tindre bons coneixements de matemàtiques. És evident que els futurs estudiants de Física haurien de cursar les assignatures de Matemàtiques i Física en el batxillerat. També es recomana tindre nocions de química i d'informàtica, ja que estes dos matèries s'impartixen en el primer curs del grau i s'ha observat que els resulten més senzilles als alumnes que tenen una certa base prèvia.

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy