Logo UVDegree in traslationFaculty of philology,Faculty of philology Logo del portal

You can download the pdf guide here.

Itinerari de Llengua, Literatura i Comunicació

1r curs:

1er semestre

 • Lingüística i Comunicació (3 crèdits)
 • Els gèneres literaris (3 crèdits)
 • Taller de Lectura (3 crèdits)

2n semestre

 • Literatura i cultura clàssica (3 crèdits)
 • Llegir la premsa (3 crèdits)

2n curs:

1er semestre

 • Taller d’expressió oral (3 crèdits)
 • Literatures en llengua espanyola i el seu context (3 crèdits)
 • Taller d’escriptura (3 crèdits)

2n semestre

 • Literatura Universal 1 (3 crèdits)
 • Llegir la imatge (3 crèdits)

IMPLANTACIÓ A PARTIR DEL CURS 2013-2014

 3r curs:

 1er semestre

 •  Literatura catalana i el seu context (3 crèdits)
 • Literatura universal 2 (4 crèdits)
 • Comunicació i societat valenciana (3 crèdits)

2n semestre

 • Literatura Universal 3 (2 crèdits)
 • Història del cinema (3 crèdits)

Primer, segon i tercer són cursos obligatoris.

 Cal cursar i superar totes aquestes assignatures introductòries (45 crèdits) així com 30 crèdits optatius i de lliure opció per obtenir el Certificat Nau Gran en el itinerari. (750 hores)

 Prèvia prova d’accés IMPLANTACIÓ A PARTIR DEL CURS 2014-2015

 4t curs:

 1er semestre

 • Llengües del món i universals lingüístics (2,5  crèdits)
 • Introducció a les teories literàries (2,5 crèdits)

2n semestre

 • Comunicació intercultural (2,5 crèdits)
 • Comunicació i societat espanyola (2,5 crèdits)

5é curs:

1er semestre

 • Literatura i societat (2,5 crèdits)
 • Sociolingüística (2,5 crèdits)

2n semestre

 •  Literatura i espectacle (2,5 crèdits)
 • Del cinema mut a la TDT (2,5 crèdits)

Cal superar totes aquestes assignatures introductòries (20 crèdits) així com 30 crèdits optatius i de lliure opció per obtenir el Títol Nau Gran d’Especialització en el itinerari. (500 hores)