Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

Oferim la cessió temporal de l’ús d’espais de la Universitat de València a entitats externes amb l’aplicació de les tarifes corresponents incloses al

Reglament de Règim Pressupostari 2023:pàgina R‐35 )

Tarifes:

Per a sol·licitar el lloguer d'un espai gestionat per aquesta Unitat de Campus, descarrega't el document "Model d'impresos de cessió d'espais" i, una vegada omplit: 

Enviar-ho al nostre correu: ucata@uv.es , amb l'assumpte: Lloguer d'espais, afegint el document anterior ja omplit com a adjunt en el citat missatge.