Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

Composició de la Mesa de Campus

L'Estatut de la Universitat en el seu article 46, punt 2, apartat b) estableix "la mesa de campus, que és l'òrgan de coordinació i de la qual formaran part, almenys, els degans, les deganes, els directors i les directores dels centres, així com, amb veu, els administradors i les administradores dels centres, els directors i les directores de les biblioteques i el administrador o l' administradora de la unitat de gestió de campus". Està presidida per un degà coordinador triat pels membres de la Mesa; actualment és el Degà de la Facultat d' Economia, Francisco Muñoz Murgui.

 

Composició: