Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

Unitat de Gestió Campus dels Tarongers

La Unitat de Gestió de Campus de Tarongers va ser creada l’any 1997 amb la finalitat de coordinar els diferents centres i serveis del campus. Aquesta necessitat de coordinació emana de l'article 46 dels Estatuts de la Universitat de València (Estudi General), aprovat per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat.

L’esmentat article 46 estableix que el Consell de Govern, mitjançant un reglament, ha de regular la coordinació entre els centres docents de cada campus. En virtut d'aquesta prescripció, es va aprovar el Reglament de coordinació entre centres de cada campus (ACGUV 144/2020, de 6-X-2020). L’article 12 d’aquest Reglament disposa que la gestió del campus s'executa a través de la unitat de gestió de campus corresponent.

En aquesta pàgina web pots trobar informació sobre infraestructures, reserves i cessió d'espais, normes de funcionament intern del campus, informació sobre les empreses externes que hi presten serveis i, en general, totes aquelles competències pròpies de la gestió d'aquesta unitat.

.