Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

Organigrama

Unitat de Gestió  ( ucata@uv.es )

Categoria Torn Nom Telèfon
Administradora de la Unitat  matí Solaz Caballer, Eva 96 382 85 17
Cap d'unitat  matí

Castillo Bayona, M.Carmen

96 382 53 89
Cap d'unitat  matí Serrano Serrano, Elena 96 382 85 50
Administratiu  matí Carbonell García, Andrea 96 382 86 94
Administrativa  matí Cifuentes Pons, Vicen 96 382 82 96
Administrativa  matí M.Carmen Marcos Ros 96 162 52 12
 
Servei d´audiovisuals audiovisuals.tarongers@uv.es )
Categoria Torn Nom Telèfon
Oficial d’Audiovisuals  matí

Ballesteros Servent, Javier

90701
Oficial d’Audiovisuals

 vesprada

 

Lobo Torres, Toni 90701
 
Aulari Nord ( aularnord@uv.es )
Categoria Torn Nom Telèfon
Coordinadora de serveis (en funcions) mat   96 382 86 83
Auxiliar básica suport administratiu matí   963 82 86 83
Auxiliar básica suport administratiu matí   96 382 86 83
Auxiliar básica suport administratiu matí   96 382 86 83
Informador d'accessos  matí

 

96 382 86 83
Conserge (en funcions) vesprada   96 382 86 83
 
Aulari Sud  ( aularsud@uv.es )
Categoria Torn Nom Telèfon
Coordinadora de serveis (en funcions) matí   96 382 86 85
Auxiliar básica suport administratiu matí

 

963 82 86 85
Auxiliar básica suport administratiu matí

 

96 382 86 85
Auxiliar básica suport administratiu matí

 

96 382 86 85
Informador d'accessos matí   96 382 86 85
Conserge (en funcions) vesprada   96 382 86 85
 
Aulari Oest ( aulaoest@uv.es )
Categoria Torn Nom Telèfon
Coordinadora de serveis (en funcions) matí

 

96 162 51 39
Auxiliar básica suport administratiu matí   96 162 51 39
Informador d'accessos matí   96 162 51 39