Problemes comuns

 • No em deixa triar grup en una assignatura

  • Està triant assignatures de diferents grups

  Solució. - No pot matricular-se d'agrupacions diferents en un mateix curs. Està obligat a seleccionar una agrupació per curs

  • No hi ha places disponibles d'una assignatura

  Solució. - Contactar amb el seu Centre

 • No em permet matricular-me en les assignatures que necessite

  • A.-És assignatura optativa o obligatòria?


  Solució. - Ha de tenir en compte que la pestanya de les assignatures optatives és diferent a la de les obligatòries.

  • B.- Si es tracta d'una assignatura obligatòria.


  Solució. - Has de matricular-te primer de les assignatures pendents de cursos anteriors.

  • C.- Pot ser que no queden places disponibles en aqueixa assignatura.


  Solució - Contactar amb el centre

  • D.- No has aprovat 36 o més crèdits en els dos últims anys.


  Solució. - La normativa de matrícula solament et permet matricular-te de 36 crèdits (art. 8 del Reglament de Matrícula).


  Pots presentar una instància en la Secretaria de la Facultat dirigida al Degà, sol·licitant que li eximisca de la penalització i t'autoritze a matricular-te de més crèdits. Hauràs d'adjuntar la documentació justificativa dels motius al·legats.

  Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 107/2017.

 • No m'admet el compte bancari

  • No puc canviar les dades bancàries.


  Solució. - Has de marcar "tarjeta o efectiu" per a continuar amb la matricula i posteriorment hauràs d'anar al teu centre per a proporcionar la documentació necessària.

 • No puc accedir a l'aplicació de matrícula

  • Si tens problemes amb el navegador

  Solució: Hauries d'utilitzar un altre, preferiblement recomanem el Mozilla amb les finestres emergents habilitades.

  • Si no té cita de matrícula

  Solució.- Contactar amb el centre

  • Si té falta de pagament en aquesta Facultat o una altra

  Solució.- Hauries de passar per secretaria el dia 5 de setembre per a realitzar la matrícula i se li generarà un rebut per l'import total de la matrícula.

  • Si no recordes la contrasenya

  Solució.- Hauries de passar per la Secretaria de la Facultat amb el DNI i on se t'assignarà una nova.

  • Si no has aprovat el mínim de crèdits del primer curs.

  Ha d'aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer curs. En el doble Grau Sociologia - Ciències Polítiques, 48 crèdits. Estarà penalitzat durant dos anys per a matricular-se en la mateixa titulació.

  Solució. - Pot presentar en la Secretaria de la Facultat una sol·licitud al degà, sol·licitant que no se li aplique la penalització, exposant els motius i justificant-los.

   

  >Reglament de Permanència dels estudiants de la Universitat de València

   

 • No puc tancar la matricula

  Veure què missatge indica l'aplicació.
   

  • A.- Màxim i mínim de crèdits (art. 8 del Reglament de Matrícula).


  Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 107/2017.

   

  • B.- Haver esgotat les 6 convocatòries.


  Reglament de Permanència dels estudiants de la Universitat de València


  Solució.- Contactar amb el Centre

 • Se'm talla la pantalla i no puc continuar

  • Si tens problemes amb el navegador

  Solució. - Ha de canviar de navegador. Recomanem el Mozilla amb les finestres emergents habilitades

 • Tinc una exempció o bonificació de la matrícula, però no puc connectar amb la Consellería de Benestar Social, o bé la validació és negativa.

  Solució.- Per a continuar has de seleccionar exempció "Cordinaria" i posteriorment has de presentar en la Secretaria de la Facultat la documentació acreditativa perquè et modifiquem el tipus d'exempció abans de l'emissió dels rebuts.

 • Vull matricular-me en temps parcial i no em deixa marcar-ho

  Solució.- Hauries d'haver-ho sol·licitar-ho per l'ENTREU de l'1 al 15 de Julio.

  Si consideres que compleixes els requisits, matrículate dels crèdits mínims previstos per a la matrícula total (36 crèdits i en el cas de la doble titulació 48 crèdits) presenta una instància en la Secretaria del Centre amb la documentació justificativa.