MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOGERONTOLOGÍA

  • Assignatura:Avaluació econòmica dels serveis socials i sanitaris dels majors
  • Codi:40681
Crèdits 2
Caràcter Optatiu
Assignatura no oferida aquest curs 2020-2021