foto Angeles Alvarez Ribelles
ANGELES ALVAREZ RIBELLES
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMACOLOGIA
Departament: Farmacologia
(9638) 64898
Asignatures impartides i modalitats docents
34087 - Farmacologia ISeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34329 - FarmacologiaAula Informàtica, Pràctiques, Teoria
34465 - Farmacologia general i d'òrgans i sistemesLaboratori
34712 - Farmacologia, anestèsia i reanimacióLaboratori
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
42465 - Drogodependència en l'àmbit social i de la salutTeoria
43026 - Bases de la investigació farmacològicaTreballs en grup, Seminaris, Teoria
43045 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44632 - Avanços en ciències bàsiques i exercici físic terapèuticTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 13:30. FACULTAD DE MEDICINA. DPTO FARMACOLOGÍA. DESPACHO 233
Segon quadrimestre
Dilluns de 12:00 a 13:30. FACULTAD DE MEDICINA. DPTO FARMACOLOGÍA. DESPACHO 233
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 13:30. FACULTAD DE MEDICINA. DPTO FARMACOLOGÍA. DESPACHO 233
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València