foto Alexandre Bataller Catala
ALEXANDRE BATALLER CATALA
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9616) 25432