foto Ana Blas Garcia
ANA BLAS GARCIA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA
Departament: Fisiologia
(9635) 44893
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 12:00. 2.16. FACULTAD DE FARMACIA
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes