foto Alejandro Hugo Catala Bas
ALEJANDRO HUGO CATALA BAS
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET CONSTITUCIONAL
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
(9638) 28926
Asignatures impartides i modalitats docents
35218 - Dret constitucional IITeòric-Pràctic
43222 - La jurisprudència del TEDHTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:30. DESPACHO 1D07
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 11:30. DESPACHO 1D07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València