foto Antonio Carlos Cuenca Ballester
ANTONIO CARLOS CUENCA BALLESTER
PDI Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28770
963828333 (F)
Asignatures impartides i modalitats docents
35803 - Fonaments d'investigació de mercatsPràctiques, Teoria
40100 - Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d'un nou producteSeminaris, Teoria
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 11:00. 1F11
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 13:30. 1F11
Primer quadrimestre
Divendres de 10:30 a 11:00. SALA DE PROFESORES ONTINENYT
Primer quadrimestre
Divendres de 15:00 a 15:30. SALA DE PROFESORES ONTINENYT
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València