foto M.Amparo Cotoli Crespo
M.AMPARO COTOLI CRESPO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64413
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX TUTORIES I (F.FARMACIA)
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX N 223. FACULTAT DE PSICOLOGIA. DPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLOGICS.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València