foto Ariadna Fuertes Seder
ARIADNA FUERTES SEDER
PDI Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43565
Asignatures impartides i modalitats docents
33846 - Bases de dadesLaboratori, Teoria
34241 - InformàticaLaboratori, Teoria
34673 - Projecte fi de grauTreball fi d'estudis
34695 - Sistemes d'informació de nova generacióLaboratori, Pràctiques, Teoria
36412 - Bases de dadesLaboratori, Pràctiques, Teoria
36424 - Gestió de dadesTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPATX 2.3.14 (ETSE)
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 18:00. DESPATX 2.3.14 (ETSE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València