foto Gloria Berenguer Contri
GLORIA BERENGUER CONTRI
PDI Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28319
Asignatures impartides i modalitats docents
35108 - Investigació de mercat turísticsPràctiques, Teoria
35145 - Pràctiques externesPrácticum
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42047 - Anàlisi avançada del consumidor i la competència en el pla de màrquetingTreballs en grup, Seminaris, Teoria
43393 - Orientació i satisfacció del clientSeminaris, Teoria
43402 - Pràctiques en empresaPrácticum
43403 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43913 - Màrqueting de l'esportTeòric-Pràctic
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. 1F09
Segon quadrimestre
Dijous de 14:30 a 17:30. 1F09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València