foto Felipe Alcala-Santaella Llorens
FELIPE ALCALA-SANTAELLA LLORENS
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
679621493
963864986 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 14:00 a 15:30. DESPACHO 4P09
Segon quadrimestre
Dijous de 14:00 a 15:30. DESPACHO 4P09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València