foto Amparo Elvira Mari Poveda
AMPARO ELVIRA MARI POVEDA
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28523
658916031
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. 1D20
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València