foto Araceli Mora Enguidanos
ARACELI MORA ENGUIDANOS
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28303
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 17:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4P05B
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4P05B
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs