foto Ana Isabel Marrades Puig
ANA ISABEL MARRADES PUIG
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET CONSTITUCIONAL
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
(9616) 25346
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
35199 - Dret constitucional ITeòric-Pràctic
36214 - Relacions de gènere, polítiques, ciutadania i societatTeoria
42820 - La violència de gènere com a fenomen social, jurídic i globalPràctiques, Teoria, Tutories
43196 - La protecció dels drets humans en l'àmbit estatalTeoria
43229 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43366 - Violències contra les donesSeminaris, Teoria
43380 - La participació social de les donesTeoria
43384 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44690 - Alguns drets fonamentals amb especial debat social i constitucional: Expressió i informació, igualtat i llibertat ideològica i religiosaTeoria
Tutories
Anual
Dilluns de 09:30 a 12:30. DESPACHO 1F10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos