foto Antonio Leon Martin Ezpeleta
ANTONIO LEON MARTIN EZPELETA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9638) 64968
(9638) 64968
Asignatures impartides i modalitats docents
33657 - Formació literària per a mestresTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària IPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària IIPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària IIIPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primàriaTreball fi d'estudis
40564 - Pràcticum: especialitat de llengua castellana i literaturaPrácticum
42258 - Treball fi de màster: especialitat de llengua castellana i literaturaTreball fi d'estudis
43473 - Bases didàctiques 1Teoria
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València