foto Sandra Obiol Frances
SANDRA OBIOL FRANCES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25931
Biografia

Professora al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i  membre dels grups de recerca IPRODES (Universitat de València) i Copolis (Universitat de Barcelona). Les seues investigacions es centren en l’anàlisi del benestar i la desigualtat. En aquest sentit destaca l’estudi de les famílies monoparentals i la seua relació amb la vulnerabilitat social, formant part des dels seus orígens de la xarxa temàtica internacional d’investigació sobre famílies monoparentals-TIIFAMO. Ha desenvolupat també anàlisis sobre les estratègies de benestar davant situacions de crisi socioeconòmica tant de treballadors poc qualificats com professions liberals altament qualificades. En l’actualitat està centrada en l’anàlisi dels processos de precarització per raó de gènere davant els desequilibris en el repartiment del treball de cura.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 10:30 a 13:30. 3D25
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes