foto M Amparo Sanz Grau
M AMPARO SANZ GRAU
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA VEGETAL
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 43911
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:30 a 11:00. DESPATX 2.12.P5.025
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 17:30. DESPATX 2.12.P5.025
Segon quadrimestre
Dijous de 09:30 a 12:30. DESPATX 2.12.P5.025
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs