foto Aleix Tomas Sancho
ALEIX TOMAS SANCHO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:30 a 19:00. 1P09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València