foto Alexandra Valencia Peris
ALEXANDRA VALENCIA PERIS
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Facultat de Magisteri Avda. Tarongers, 4 46022 València
(9638) 28920
Biografia

Alexandra Valencia Peris és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (2008), diplomada en Magisteri en Educació Primària esp. Educació Física (2009) per la Universitat de València i Doctora en Educació Física i Esports per la Universitat de València (2013). Actualment treballa com a professora contractada doctora (2018), adscrita al Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat de València. És membre del grup de recerca Activitat física, Educació i Societat (AFES) des de l'any 2009. Les seues linies d'investigació es centren en els àmbits de l'educació física, l'activitat física i el sedentarisme en la infància i l'adolescència i la innovació educativa en Educació Superior. En aquests àmbits ha participat en projectes de recerca locals, nacionals i internacionals, on ha col·laborat amb diferents funcions: gestió de projectes, treball de camp, anàlisi estadístic i difusió de resultats. També forma part de la Xarxa Nacional d'Avaluació Formativa i Compartida en Educació des de 2011.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 11:00 a 13:30. DESPATX 4.14 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9638) 28920
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs