foto David Bayona Cuallado
DAVID BAYONA CUALLADO
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Asignatures impartides i modalitats docents
35108 - Investigació de mercat turísticsPràctiques
35129 - Màrqueting de l'ociPràctiques
35801 - MàrquetingTeoria
35803 - Fonaments d'investigació de mercatsPràctiques
44476 - Màrqueting i logísticaTeoria, Tutories
44489 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 17:00 a 20:00. 4P13
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. 4P13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València