foto Maria Luisa Ballestar Tarin
MARIA LUISA BALLESTAR TARIN
PDI Contractat/Da Doctor/A
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
64462
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.