foto Maria del Mar Benavides Espinosa
MARIA DEL MAR BENAVIDES ESPINOSA
PDI Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
(9638) 28323
Asignatures impartides i modalitats docents
35796 - Direcció estratègica de l'empresaPràctica
42818 - Pràctiques en empresesPràctiques externes
42819 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44198 - Nous enfocaments de direcció estratègicaTreballs en grup, Tutories, Teòric-Pràctic
44473 - Implementació d'estratègiesTeoria, Tutories
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:30. 5A03.FACULTAD D EECONOMIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València