foto Pau Bertomeu Pi
PAU BERTOMEU PI
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ALEMANYA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
83422
Asignatures impartides i modalitats docents
35626 - Traducció especialitzada alemany 1 / espanyol-català - Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Alemany
Laboratori, Teoria
35641 - Treball de fi de grau - Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Alemany
Treball fi d'estudis
35641 - Treball de fi de grau - Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Anglès
Treball fi d'estudis
35641 - Treball de fi de grau - Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Francès
Treball fi d'estudis
35653 - Lingüística contrastiva alemany / espanyol-català - Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Alemany
Teoria
35697 - Estudis lingüístics en llengua alemanya 2 - Grau en Llengües Modernes i les seues LiteraturesSeminaris, Teoria
35730 - Llengua alemanya 1 - Grau en Filologia ClàssicaTeòric-Pràctic
35730 - Llengua alemanya 1 - Grau en Estudis AnglesosTeòric-Pràctic
35730 - Llengua alemanya 1 - Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Anglès
Teòric-Pràctic
35730 - Llengua alemanya 1 - Grau en Llengües Modernes i les seues LiteraturesTeòric-Pràctic
35730 - Llengua alemanya 1 - Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Francès
Teòric-Pràctic
35730 - Llengua alemanya 1 - Grau en Filologia CatalanaTeòric-Pràctic
35730 - Llengua alemanya 1 - Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues LiteraturesTeòric-Pràctic
35783 - Treball fi de grau - Grau en Llengües Modernes i les seues LiteraturesTreball fi d'estudis
40615 - Aprenentatge i ensenyament de la llengua alemanya - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTeòric-Pràctic
42270 - Treball fi de màster: specialitat de llengua alemanya - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 16:30. DESPATX 03B
Primer quadrimestre
Dimecres de 19:00 a 20:30. DESPATX 03B
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 13:30. DESPATX 03B
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:00 a 18:30. DESPATX 03B
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València