foto Arantxa Blasco Serra
ARANTXA BLASCO SERRA
PDI Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
Departament: Anatomia i Embriologia Humana
Asignatures impartides i modalitats docents
34323 - Anatomia humanaTeoria
34440 - Anatomia generalLaboratori, Teoria, Tutories
34441 - Anatomia dels aparells i sistemesAula Informàtica, Laboratori, Teoria, Tutories
34445 - NeuroanatomiaLaboratori
34492 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
34696 - Anatomia humanaLaboratori, Pràctiques, Teoria
40143 - Neurobiologia de sistemesLaboratori, Teoria
40148 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43014 - Bases anatòmiques de la investigació biomèdicaLaboratori, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. TUTORIAS 100% VIRTUALES
Segon quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. DEPARTAMENTO ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA - PRIMER PISO - FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València