foto Raquel Borrell Puchades
RAQUEL BORRELL PUCHADES
Personal Fundacion General
UVdiscapacitat. FGUV Tècnica d'Assessorament Av.Blasco Ibañez 21, 46010 València Facultat de Psicologia https://www.uv.es/uvdiscapacitat
(9639) 83962
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.