foto Adoracion Borja Sanchis
ADORACION BORJA SANCHIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25292
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 12:30 a 13:30. 2C02 FACULTAT DE DRET
Anual
Dimecres de 12:30 a 14:30. 2C02 FACULTAT DE DRET
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València