foto Maria Esther Camarasa Gimeno
MARIA ESTHER CAMARASA GIMENO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:30 a 14:00. DESPATX 2P-11
Segon quadrimestre
Dijous de 11:30 a 14:00. DESPATX 2P-11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València