foto Javier Calpe Maravilla
JAVIER CALPE MARAVILLA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
(9635) 43332