foto M Carmen Calvo Ochoa
M CARMEN CALVO OCHOA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA VEGETAL
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44726
Asignatures impartides i modalitats docents
33074 - Experimentació integrada en biologia - Grau en BiologiaLaboratori, Tutories
33170 - Biologia vegetal - Grau en BiotecnologiaLaboratori
33182 - Obtenció d'organismes transgènics - Grau en BiotecnologiaLaboratori
33971 - Treball fi de grau en Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
33972 - Biologia general - Grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
33973 - Biologia vegetal i animal - Grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34002 - Treball fi de grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsTreball fi d'estudis