foto Carolina Maria de Gregorio Alapont
CAROLINA MARIA DE GREGORIO ALAPONT
PDI Associat/Da Universitari/A
Asignatures impartides i modalitats docents
34074 - Farmàcia clínica i atenció farmacèuticaAula Informàtica
34082 - Tecnologia farmacèutica ISeminaris, Teoria, Tutories
34084 - Tecnologia farmacèutica IILaboratori
34093 - Legislació i deontologia farmacèuticaTeoria, Tutories
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 00:00 a 01:00. TUTORIAS VIRTUALES
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:00 a 15:00. DESTATX 2.34 FAC. FARMACIA
Segon quadrimestre
Dijous de 14:00 a 15:00. DESTATX 2.34 FAC. FARMACIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València