foto Elsa Cimadevilla Garcia
ELSA CIMADEVILLA GARCIA
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
21655
Asignatures impartides i modalitats docents
35146 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
35803 - Fonaments d'investigació de mercatsPràctiques
35902 - Pràctiques professionalsPrácticum
35904 - Treball de fi de grauTreball fi d'estudis
35973 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.