foto Sonia Ciscar Pons
SONIA CISCAR PONS
PDI Associat/Da Assistencial Ciencies Salut
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Asignatures impartides i modalitats docents
33323 - Pràcticum en psicologiaPrácticum
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.