foto Mario E. Clemente Meoro
MARIO E. CLEMENTE MEORO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
Avda. de los Naranjos s/n 46022 Valencia Despacho 2F11
(9638) 28115
28115 (I)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 11:30. DESPATX 2F-11
Segon quadrimestre
Dimecres de 08:30 a 11:30. DESPATX 2F-11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs