foto Carmen Molins Legua
CARMEN MOLINS LEGUA
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA ANALÍTICA
Departament: Química Analítica
(9635) 43086
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 12:00. EDIFICI F, 4ª PLANTA
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 12:00. EDIFICI F, 4ª PLANTA
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.