foto Raquel Conchell Diranzo
RAQUEL CONCHELL DIRANZO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX 307
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX 307 FACULTAT FILOSOFIA CCEE.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València