foto Carmen Rodriguez Gonzalo
CARMEN RODRIGUEZ GONZALO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Magisteri Campus dels Tarongers Universitat de València
(9639) 83832
Asignatures impartides i modalitats docents
33658 - Aprenentatge de la lectura i l'escripturaTeòric-Pràctic
33660 - La planificació de la llengua i la literatura en l'educació primàriaTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària IPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària IIPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària IIIPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primàriaTreball fi d'estudis
40524 - Aprenentatge i ensenyança de la llengua castellana i la seua literaturaTeòric-Pràctic
42258 - Treball fi de màster: especialitat de llengua castellana i literaturaTreball fi d'estudis
43481 - Metodologia de l'educació lingüísticaTeoria
43482 - Investigació en educació lingüísticaTeoria
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimecres de 16:30 a 19:30. EP 02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València