foto Carlos Tormo Camallonga
CARLOS TORMO CAMALLONGA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUC.
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25313
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 14:00. 2A11
Anual
Dimarts de 10:30 a 12:30. 2A11
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.