foto Rafael Martin Curras Perez
RAFAEL MARTIN CURRAS PEREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Facultat d'Economia Despacho 1E12
(9616) 25176
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. 1E12
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 10:30. 1E12
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. 1E12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València