foto Asensi Descals i Tormo
ASENSI DESCALS I TORMO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECONOMIA APLICADA
Departament: Economia Aplicada
Edif. Dep. Oriental. Despacho 2B10 Avda Tarongers s/n, 46022 VALENCIA Tutorias Lunes y jueves 10:30-13:30
(9638) 28613
Asignatures impartides i modalitats docents
36117 - Economia del sector públic IPràctica, Teoria
36118 - Economia del sector públic IIPràctica, Teoria
36130 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
36165 - Pràctiques professionalsPràctiques externes
44162 - Economia públicaTeoria
44176 - Pràctiques externesPràctiques externes
44177 - Treball final de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València