foto Lorena Desdentado Espinosa
LORENA DESDENTADO ESPINOSA
PI-Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Institut Univ. d'Inv. de Polit. de Ben. Soc. (Polibenestar)
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.